Innoveren en Leren met Resultaat

Rob Cuperus adviseert en helpt professionals en ondernemers om beter te presteren.

  • Door nieuwe technologieën snel in te passen en optimaal in te zetten.
  • Door kennis gericht te benutten, te delen en verder te ontwikkelen.
  • Door ICT in te zetten om processen en resultaten optimaal te maken.

Opportunity Maker

PA190234Vernieuwing van technologie biedt enorme kansen. Klanten eisen dat je die kansen voor hen benut. Dat doe je door bestaande producten en diensten aan te passen en te vernieuwen. Ik help mensen, ondernemers en bedrijven om die kansen te benutten.

Als projectmanager heb ik voor verschillende bedrijven en samenwerkingen nieuwe producten en diensten ontwikkeld. In de meeste gevallen waren nieuwe technologieën de reden voor die innovaties. Steeds was het doel van de innovatie om klanten betere producten te bieden en de kosten omlaag te brengen.

KennisCoach

PA190253Als mensen en bedrijven anticiperen op de veranderingen die op ze af komen kunnen ze de voordelen daarvan sneller benutten. Door kennis en vaardigheden snel te ontwikkelen en toe te passen presteert een bedrijf beter. Door een omgeving te creëren waar mensen blijven leren. Daardoor blijven medewerkers waardevol voor uw bedrijf. Ik help mensen en bedrijven bij hun leerproces en laat mensen en organisaties beter presteren.

Als Kenniscoach begeleid ik ondernemers en professionals in bedrijven om veranderingen te signaleren en de kansen die daar in zitten te herkennen. Door processen en producten aan te passen worden kansen die zo’n ontwikkeling biedt snel benut en leren mensenprocessen en producten steeds opnieuw uit te vinden.

ICT Consultant

PA190236ICT is onmisbaar om dat allemaal te bereiken. Voor veel mensen en bedrijven is ICT onduidelijk en ongrijpbaar. Verouderde en niet optimaal benutte ICT systemen leiden tot hoge kosten. Vaak blijven resultaten achter bij de verwachtingen. Ik help mensen en bedrijven om ICT optimaal te gebruiken in dienst van de producten en processen waar ze mee werken.

Als consultant kijk ik met ondernemers naar de vraag hoe ICT het beste kan worden gebruikt in hun bedrijf. Vaak is het probleem dat ICT niet oplevert wat het kan opleveren of wat men ervan verwacht. Ik onderzoek de wat de oorzaken zijn van die tegenvallende resultaten en ontwikkel oplossingen om het resultaat voor mijn kant sterk te verbeteren.